Årsmøte og medlemsmøte 4. april 2019

Til stede: 21 medlemmer, inkludert styremedlemmer President Tom Egeland – ønsket velkommen. – hedret Unni Lindell, vinner av Rivertonprisen 2018, og Hans H. Skei, mottaker av Rivertonklubbens ærespris 2019. – gjorde rede for a) klubbens medvirkning under Krimfestivalen i Oslo i mars 2019 b) klubbens økonomi og utgifter 2018–2019 c) Rivertonprisjuryens sammensetning for 2019. Trude … Les merÅrsmøte og medlemsmøte 4. april 2019

Trude Teige ny president

Trude Teige er valgt til ny president i Rivertonklubben. Teige – her fotografert sammen med årets prisvinner Unni Lindell – har skrevet en rekke bøker og har bakgrunn som fjernsynsjournalist.   Tidligere presidenter: Gerd Nyquist (1972–1977) Nils Nordberg (1977–1983) Sigurd B. Hennum (1983–1985) Nils Nordberg (1985–2001) Anne Holt (2001–2003) Jon Michelet (2003–2009) Hans H. Skei (2009–2015) Tom Egeland (2015–2019)