Årsmelding for 2016

ÅRSMELDING 2016

Styrets beretning

 

Styret: Tom Egeland (president), Knut Nærum (sekr.), Else Barratt-Due (kasserer), Nils Nordberg og Knut Faldbakken.

 

Et samlet styre stiller til gjenvalg ved årsmøtet i 2017.

Hans H. Skei fortsetter som leder i juryen for Rivertonprisen, der han har hatt med seg Trude Teige og Ola Hegdal (2016). Juryen i 2017 består av Skei, Marius Aronsen og Elin Brend Bjørhei.

Styre og jury har arbeidet aktivt opp mot forlagene for å minne dem på å sende inn bøker.

I år har vi tatt i bruk nye logoer utarbeidet av designer Marius Renberg.

Økonomien i klubben er tilfredsstillende. Vi har ingen inntekter utover kontingenten, og har innskjerpet innbetalingene ved noe mer aktiv purring. Vi har valgt å holde kontingenten uendret.

Arrangementer som utdeling av Rivertonprisen gjøres i samarbeid med Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen.

Klubben medvirket “som klubb” på flere poster under Krimfestival – både ved Hans H. Skeis gjennomgang av krimåret 2016 og ved presentasjonen av de fem nominerte til Rivertonprisen. Videre ble styret intervjuet av Anne Grosvold under et eget arrangement med Riverton-styret.

30. mars ble Torkil Damhaug tildelt Rivertonprisen for 2016.

Som enkelte tidligere år gikk vi i år ut med en shortlist på fem nominerte. Styret anbefaler at ordningen med fem nominerte opprettholdes.

Samarbeidet med Litteraturhuset, Forleggerforeningen, Bokhandlerforeningen og forlagene fremstår uproblematisk.

Oslo, 30. mars 2017

Tom Egeland (president)